Prijava za stručna predavanja i skupove
Popunjava slušatelj i predavač:
Popunjava predavač:

Molimo dostavite sažetak u Wordu (font Times New Roman, veličina 12)

e-mail: mandica.sankovic@gmail.com ili

na CD–u na adresu: Kr. Zvonimira 1, 32100 Vinkovci, s naznakom: "22. sajam zdravlja"